K zajištění správného fungování webu používáme cookies v souladu se Zásadami pro používání cookies na serveru AVÍZO.cz. Rozumím

Nápověda


ČLEN PŘEDSTAVENSTVA ÚDRŽBY SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, A.S.


Obor činnosti: Administrativa

Kontakt: POUZE na základě přihlášky podané do 31.7.2017 do 17.00 hod. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny, k datu podání poštovnímu přepravci se nepřihlíží.

Náplň funkce:
Komplexní a odborné řízení Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.,

Předpoklady:
-vysokoškolské vzdělání
-bezúhonnost

Další požadavky:
-organizační a řídící schopnosti
-zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně tři roky
-schopnost vést a motivovat podřízené
-schopnost efektivní komunikace
-vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, analytické myšlení
-vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
-plný pracovní úvazek

Výhodou:
-vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického směru
-praktické zkušenosti s řízením obchodní korporace
-znalost ekonomiky obchodních korporací
-praktická znalost oblasti výstavby a údržby pozemních komunikací
-vzdělání v oboru dopravní stavby,
-znalost zákona o veřejných zakázkách,
-řidičský průkaz skupiny B

Náležitosti písemné přihlášky:
-jméno, příjmení a titul zájemce
-datum a místo narození zájemce
-státní příslušnost zájemce
-místo trvalého pobytu zájemce
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
-datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
-strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
-doklad o splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (tzn. osvědčení + čestné prohlášení)
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce
-návrh vlastního plánu koncepce řízení a dalšího směřování Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. v rozsahu max. 4 normované strany A4

Místo a způsob podání přihlášky:
-osobně na podatelně Krajského úřadu Karlovarského kraje
-písemně na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Martin Hurajčík, náměstek hejtmanky pro oblast dopravy a silničního hospodářství, Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ 360 06
-v přihlášce uveďte kontakt (tel. číslo, email)
Pružná pracovní doba, pracovní poměr od: 15.08.2017, mzda: 18590

Naposledy upraveno

Lokalita: Karlovy Vary

Všechny inzeráty uživatele

Další podobné inzeráty: ČLEN PŘEDSTAVENSTVA ÚDRŽBY SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, A.S.

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce

Pro naší pobočku v moravskoslezském kraji hledáme obchodního zástupce schopného ...

Přijmeme kuchaře/řku

Přijmeme kuchaře/řku

Do zavedené restaurace a pizzerie v Šenově u Ostravy prijmeme zkušeného kuchaře/...

TOPlist