Hledáme odpovědného zástupce do agentury práce

Předpoklady pro výkon funkce odpovědného zástupce - Podmínkou pro výkon funkce odpovědného zástupce je dosažení věku 18 let věku, plná svéprávnost, bezúhonnost (prověřuje ji MV ČR počínaje čistým trestním rejstříkem a místním šetřením konče), odborná způsobilost, bydliště na území České republiky a . Tzn. že v posledních 3 letech nebyl odpovědným zástupcem u agentury práce, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání,Samozřejmě v době, kdy u agentury práce nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí povolení.

Minimální stupeň vzdělání je úplné střední s maturitou (úředně ověřená kopie/opis maturitního vysvědčení, případně vysokoškolského diplomu).Je nutno doložit i doklad o jeho uznání (tzv. nostrifikaci vystavuje veřejná vysoká škola v České republice u vysokoškolského vzdělání, v případě středoškolského vzdělání krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.
K tomu dodat ověřené kopie či opisy dokladů, kterými se prokáže výkon odborné praxe, požadována je praxe ve zprostředkování zaměstnání, prakticky předchozí práce na Úřadech práce nebo v agentuře práce při výkonu zprostředkování. Pak lze mít povolení k výkonu zprostředkování pro všechny činnosti a profese bez omezení.

Středoškolák s maturitou musí prokázat praxi v délce trvání 5 let, vysokoškolák prokazuje dvouletou, bez ohledu na obor studia. Nejčastěji to lze například pracovní smlouvou, dohodou o skončení pracovního poměru, zápočtovými listy, potvrzení o trvání zaměstnání, potvrzením o předchozím výkonu funkce odpovědného zástupce

Máte zájem zvýšit svůj roční příjem třeba o 100 tisíc? Chcete si vytvořit pasivní příjem bez práce a
rizik. Nabízíme možnost získání pasivního příjmu bez jakýchkoliv pracovních povinností či finanční nebo
právní odpovědnosti. Tato práce je vhodná jako vedlejší přivýdělek k Vašemu stávajícímu
zaměstnání. Jakožto garant žádnou činnost nevykonáváte.
Další informace

ID: 16122939 Naposledy upraveno 09.01.2021 v 08:50

Další podobné inzeráty: volná místa

Prohlédněte si nejhledanější výrazy z nabídky v rubrice: číšník, skladník Praha, kuchař, obchodní zástupce, prodavač/ka.
Nenašli jste, co jste hledali? Prohlédněte si další inzeráty na našem online bazaru.